Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - Caffè River

Κατάφερα να αποκτήσω μια έκταση γης, όπου παράγω καφέ, στην υποπεριφέρεια Karangura, στην περιοχή Kabarole ενώ αργότερα έγινα μέλος μιας οργάνωσης, όπου μου δόθηκε η θέση του διευθύνοντος συμβούλου. «Πιστεύουμε στην παραγωγή του καφέ καθώς η καλλιέργεια είναι στην κουλτούρα των προγόνων μας» δήλωσε ο Davis. «Μέσω του καφέ μας παρέχονται τρόφιμα, ρουχισμός και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για τη διαβίωσή μας. Η παραγωγή από τις καλλιέργειες του καφέ που δημιούργησαν οι γονείς μας πλέον συρρικνώνεται και επομένως χρειαζόμαστε οργανισμούς όπως η  NUCAFE προκειμένου να διδαχθούμε νέες μεθόδους ώστε να αναπληρώσουμε την παραγωγή μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας για το μέλλον» πρόσθεσε.

Χάρη στο σχεδιασμό της NUCAFE, σήμερα ο Davis έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά του μέσω της βελτίωσης της καλλιέργειάς του. Υπάρχει μια ευκαιρία για τους καλλιεργητές, όπως ο Davis, να ενισχύσουν την παραγωγή του από 300-400 κιλά ανά εκτάριο σε περισσότερο από 2 τόνους, εργαζόμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις με κυβερνητικούς φορείς όπως η Αρχή Ανάπτυξης του Καφέ της Ουγκάντα και η Επιχείρηση ανάπτυξης πλούτου.

Ο Davis εργάζεται σκληρά για την Οργάνωση ως διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος ακούραστα διοικεί τα καθημερινά ζητήματα του Συνεταιρισμού. Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, ο ίδιος επιβλέπει τις διαδικασίες υγρής επεξεργασίας προκειμένου να βεβαιώνεται ότι προωθείται στους αγοραστές η ίδια υψηλή ποιότητα πιστοποιημένου καφέ fair trade. Στα πλαίσια της προώθησης διαφορετικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού, οι γυναίκες της Karangura έχουν προχωρήσει σε άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα όπως στην ύφανση καλαθιών ενώ έλαβαν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπου επιδείκνυαν τις δημιουργίες τους.

Η δημιουργικότητα αυτή, έχει οδηγήσει την Οργάνωση να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο και να διασφαλίζει ισχυρά προνόμια για τα μέλη της μέσω της διεθνούς προώθησης του καφέ και της βελτίωσης των ικανοτήτων των μελών της.  

Karangura-association

Karangura

07Δεκέμβριος
2017
Category: News GR