Privacy Policy - Caffè River

Podmínky používání a zásady používání souborů cookie

Zde naleznete podmínky pro právní dohodu mezi uživatelem tohoto webu a River Caffè. Při vstupu a / nebo používání této webové stránky uživatel implicitně prohlašuje, že si přečte, přijal a přijal níže uvedené podmínky.

Vedoucí pracoviště a odpovědný za zpracování dat
Caffè River SpA – via Piero Gobetti 64 – 52100 Arezzo, Itálie. Partita Iva 01162620510.

Přístup

Přístup na tuto webovou stránku je poskytován uživateli, který přijal uvedené podmínky. Jakýkoli pokus o přístup nemůže představovat trestný čin.

Obsah

Caffè River SpA Obsah vlastnictví a strany může název strany třetí strany To zahrnuje mimo jiné dokumenty, obrázky, texty, data, aplikace. Data třetích částí, které byly chybně zpřístupněny, nesmí být zveřejněna a okamžitě vymazána.

Ochranné známky

Caffè River SpA, Barbados, Orzo Bar, SQUAF, SoluzioneEspresso, Krazy Koffee, CR Exchange, Coffee O’Clock, Caffè Jamao, Omukwano. Každá jiná ochranná známka je majetkem jejich zákonných vlastníků.

Chyby a vynechání

Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistila správnost obsahu této stránky, je možná přítomnost chyb a / nebo opomenutí. Společnost Caffè River SpA nenese odpovědnost za důkladné, neúplné nebo zastaralé informace dostupné na této stránce. Materiál je zde poskytován pouze pro informační účely a nemělo by se na něj spoléhat jako na jediný zdroj důležitých rozhodnutí, aniž by konzultoval jiné zdroje informací, originální nebo důkladněji, úplnější, aktuálnější. Uživatel se spoléhá na zde uvedený materiál Jeho vlastní riziko. Stránka může obsahovat historické informace, poskytované pouze jako pouhý návrh a nemusí být nutně aktualizovány. Caffè River SpA si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah stránek bez předchozího upozornění.

Je třeba zdůraznit, že společnost Caffè River SpA nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli ztráty, přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné, které vzniknou používáním této stránky kterékoli stránky s ní spojené.

Obchodní dohoda
The material here contained cannot be considered as a commercial offer and cannot in any way create commercial agreements for any of the parties.
Protection of personal data
Zde uvedený materiál nelze považovat za komerční nabídku a nemůže vytvářet žádné obchodní dohody pro žádnou ze stran.
Soukromí
Všechny informace shromážděné na tomto webu nejsou zveřejňovány mimo Caffè River SpA, aniž by uživatel získal výslovné nebo předpokládané oprávnění.

Pro účely sledování výkonu webu se navigační data zaznamenávají jako IP adresy a kumulativně se používají. Údaje v případě, že je poskytnou uživatelé, se používají pouze pro požadované účely a v případě, že je to z obsahu zprávy implicitně nezbytné, jsou přenášeny do dceřiných společností Caffè River SpA v zahraničí.

Práva přiznaná italským zákonem 657/96 lze vymáhat kontaktováním „Responsabile trattamento dati“ doporučeným dopisem na centrálu společnosti Caffè River SpA, přes Piero Gobetti 64.

Zásady cookies
Cookies jsou malé textové soubory umístěné v prohlížeči uživatele, když navštívíte web nebo používáte sociální síť s počítačem, smartphonem nebo tabletem.

Cookies mohou v systému zůstat po celou dobu relace (tj. Dokud nezavřete prohlížeč používaný pro prohlížení webu) nebo po dlouhou dobu a mohou obsahovat jedinečný identifikátor.

Některé soubory cookie jsou jedna relace, a proto jsou po každé relaci procházení odstraněny; ostatní jsou však uloženy pouze pro předání následnému uživateli stejnému uživateli. Účelem cookies je zlepšit zážitek z prohlížení. Cookies mohou být technické, profilované nebo cookies třetích stran. (Viz zásady ochrany soukromí: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)

Tento web používá výhradně technické cookies.

Technické soubory cookie se používají za účelem „provádění přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo, pokud je to nezbytně nutné, aby poskytovatel služby informační společnosti výslovně požádal předplatitel nebo uživatel o poskytnutí této služby“ (viz čl. 122 odst. 1 ) kodexu.

Uživatel si může zvolit blokování cookies změnou nastavení v prohlížeči. Níže jsou uvedeny odkazy na pokyny hlavního prohlížeče, jak cookies zakázat:

Chrome

Firefox

Safari

Internet Explorer

Jurisdikce
Přístup a používání těchto stránek podléhá italským právům a výlučné jurisdikci soudu v italském Arezzu.

Za překlad a obsah české verze této internetové stránky odpovídá český zástupce Dominik Koudela a společnost Caffè River Spa neodpovídá za obsah nebo chyby této publikace.