Ελπίδα για τους μικροπαραγωγούς καφέ - Caffè River

kagango
Σε προχωρημένη πλέον ηλικία, είμαι ευχαριστημένος με την απόφασή μου να ενταχθώ σε μία από τις κοινότητες καλλιεργητών καφέ που ίδρυσε η NUCAFE υπό την ένωση Καλλιεργητών Καφέ Kagango. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις διάφορες προσπάθειες που έγιναν από την ένωση προκειμένου να γίνει φανερό ότι αυξάνεται η παραγωγικότητά μας ως οργάνωση. Προγενέστερα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις σχετικά με την εδαφική γονιμότητα, οι οποίες επέφεραν μείωση στην παραγωγή των καλλιεργητών που προοριζόταν για εξαγωγή, ωστόσο υπό τις αποφάσεις και την καθοδήγηση των υπευθύνων της ένωσης, προχωρήσαμε σε μια συλλογική αγορά λιπασμάτων και προϊόντων αύξησης της γονιμότητας του εδάφους.

Η υποστήριξη της Caffè River στους παραγωγούς του καφέ και ειδικότερα σε εμένα, τον Bishweko, έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση αλλά και το σπίτι μου καθώς μου δόθηκε η δυνατότητα να επεκτείνω την ιδιοκτησία μου και να καλλιεργήσω μεγαλύτερες ποσότητες καφέ, με συνέπεια να αποκτήσω περισσότερα χρήματα για την εξυπηρέτηση των βασικών μας αναγκών. Ως ένωση, προσδοκούμε στην αύξηση της κατανάλωσης του καφέ στην Uganda και πιο συγκεκριμένα στην δυτική της περιφέρεια ενώ επεξεργαζόμαστε τον καφέ και τον συσκευάζουμε σε μικρές συσκευασίες τις οποίες καταναλώνουν οι παραγωγοί.

Απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά, ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι πως με τη NUCAFE, υπάρχει Ελπίδα για τους μικροκαλλιεργητές του καφέ.

03Οκτώβριος
2017
Category: News GR