Η απόλαυση που προσφέρεται μέσω της καλλιέργειας του καφέ - Caffè River

kaboneraΩστόσο με τις οικονομίες που αποκόμισα ως βοηθός υπευθύνου διαχείρισης στη Συνεταιριστική Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Παραγωγών Καφέ Kabonera, κατάφερα να ξεκινήσω ως νέος παραγωγός καφέ στην Υποπολιτεία Kyamuyimbwa έχοντας μόλις ένα μικρό αγρόκτημα εκτάσεως μικρότερης του ενός στρέμματος.

Ως νεαρός 28 μόλις ετών μέλος μιας οικογένειας με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, έχω πλέον μάθει όλα αυτά τα χρόνια ότι η αποκομιδή ενός ειλικρινούς εισοδήματος αποτελεί το μοναδικό δρόμο στη ζωή του ανθρώπου, κι αυτό είναι κάτι που θέλω να μάθουν και τα παιδιά μου.

Αν και το αγρόκτημά μου θεωρείται σχετικά καινούριο, από την προηγούμενη πώληση της σοδειάς μου μέσω του Συνεταιρισμού αποκόμισα 76 κιλά FAQ και αυτό μου έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του νοικοκυριού μου. Μέρος των χρημάτων που συγκέντρωσα χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση του σπιτιού μου ενώ τα υπόλοιπα δαπανήθηκαν στην πληρωμή των εξόδων του σπιτιού μου, όπως αυτά της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, των τροφίμων, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την κάλυψη άλλων αναγκών.

Εμείς ως συνεταιρισμός εγγράφουμε καλλιεργητές ως μέλη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλους στην ομάδα και αυτό βεβαιώνεται μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος, το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να μοιραστούμε με όλους τους διαφορετικούς φορείς μας, οι οποίοι θα ήθελαν να ενταχθούν στον συνεταιρισμό.

04Οκτώβριος
2017
Category: News GR