Pěstování kávy - Caffè River

Já (Deo Enosi Kiswasi) jsem začal s jedním akrem kávy a nyní jsem dosáhl 4 akrů kávové plantáže, ke které jsem přidal banány na jídlo a částečně také na prodej pro potřeby domácnosti. Jako člen Asociace pěstitelů kávy Kateebwa se snažím prodávat více kávy mezinárodním odběratelům a během práce pro asociaci jsem byl zvolen koordinátorem farnosti a díky této funkci jsem měl možnost hájit potřeby pěstitelů kávy ve vnitrozemí okresu Kateebwa. Díky prodeji s podporou NUCAFE jsem mohl poslat svých šest dětí do školy, protože chci, aby získaly vzdělání a naučily se více o zemědělství, a podpořily tak rodinný podnik. A po rozhovorech s manželkou jsme se rozhodli utratit peníze za koupi motocyklu, který nám pomáhá při cestování a který je také užitečný pro převoz potravin na místní trh.
Ve svých 34 letech mám stabilní bydlení, které jsem vybudoval díky příjmům z prodeje prostřednictvím marketingu NUCAFE, a moje rodina je hrdá na výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout díky pěstování kávy.
Při prvním prodeji do Caffè River se sdružení podařilo vyrobit 60 pytlů Drugaru a doufáme, že v příští sezóně jich dodáme více.

Kateebwa

07Prosinec
2017
Category: Novinky